Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Toxikologie

Cíle předmětu

Cílem předmětu je podat komplexní informace o škodlivých a toxických účincích látek (organické a anorganické), základních pojmech-toxicita, teratogenita, mutagenita, apod. Předmět je zaměřen i na toxicitu hub, rostlin, živočichů, drog, eventuálně chemických zbraní. Vysvětleny jsou i aspekty přeměny toxických látek v organismu člověka jednotlivými pochody. Součástí předmětu je i právní stránka toxikologie a to platné normativy, vyhlášky, zákony a nařízení dle EU. Zvláštní pozornost je věnována problematice ekotoxikologie a testů dle OECD.

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

LINHART, I. Toxikologie. Praha: VŠCHT Praha, 2014. ISBN 978-80-7080-877-1.

Doporučená literatura

TICHÝ, M. Toxikologie pro chemiky. Praha: Karolinum, dotisk 1. vyd., 2002. ISBN 80-7184-625-2.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2024/01
Zkratka TOX
Název předmětu česky Toxikologie
Název předmětu anglicky Toxicology
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.