Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Environmentální aspekty chemických technologií

Cíle předmětu

Student je schopen:
- poznat strukturu hospodářské činnosti od surovin ke komoditám,
- umět odhadnout hlavní materiálové a energetické toky v hospodářství,
- pochopit hospodářské vazby lokálních a globálních rozměrů,
- umět charakterizovat kvalitativně a kvantitativně environmentální dopady hospodářské činnosti a posoudit možnosti
jejich řízení.


Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

WICHTERLE, Kamil. Chemická technologie. Ostrava:VŠB-TUO, 2012,
Dostupné z: http://homen.vsb.cz/~wih15/Technologie/Chem_Tech.pdf.
LANCASTER, Mike. Green chemistry: an introductory text. Cambridge: Royal
Society of Chemistry, 2002. ISBN 0-85404-620-8.
WANG, Lawrence K., ed. Handbook of industrial and hazardous wastes
treatment. 2nd ed., rev. and expanded. New York: Marcel Dekker, 2004. ISBN
0-8247-4114-5.
LAPČÍK, Vladimír. Průmyslové technologie a jejich vliv na životní
prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN
978-80-248-2015-6.
U.S. Energy Information Administration (EIA). U.S. Energy Information
Administration (EIA) [online]. Dostupné z: https://www.eia.gov/

Doporučená literatura

HAGGAR, Salah el. Sustainable industrial design and waste management:
cradle-to-cradle for sustainable development. Burlington: Elsevier/Academic
Press, 2007. ISBN 978-0-12-373623-9.
MILLER, Bruce G. Coal energy systems. Burlington: Elsevier/Academic Press,
2005. ISBN 0-12-497451-1.
World Energy Statistics | Enerdata. World Energy Statistics | Enerdata
[online]. Copyright © [cit. 09.03.2018]. Dostupné z: https://yearbook.enerdata.net/


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3019/01
Zkratka EACHT
Název předmětu česky Environmentální aspekty chemických technologií
Název předmětu anglicky Environmental Impact of Chemical Technology
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu Mgr. Ivan Koutník, Ph.D.