Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemicko-inženýrský projekt

Cíle předmětu

- naučit se řešit složitější inženýrské problémy a prezentovat získané
výsledky
- samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu
- orientace ve zdrojích chemicko-inženýrských dat
- pracovat v týmu
- prezentovat výsledky

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

WICHTERLE Kamil, VEČEŘ Marek. Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012.
ŠNITA, Dalimil. Chemické inženýrství I. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-589-7.
HOLEČEK, Oldřich. Chemicko-inženýrské tabulky. Vyd. 2. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická [Praha], 2001. ISBN 80-7080-444-0.

Doporučená literatura

MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. I. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3.
MÍKA, Vladimír, Lubomír NEUŽIL a Jiří VLČEK. Příklady a úlohy z chemického inženýrství. II. díl. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 1997. ISBN 80-7080-305-3.


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3012/02
Zkratka CHIP
Název předmětu česky Chemicko-inženýrský projekt
Název předmětu anglicky Chemical Engineering Project
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.