Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kapitoly z organické chemie

Cíle předmětu

Cílem je podat přehled o současné organické chemii a doplnit poznatky z problematiky související s řešením disertačních prací.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

SOLOMONS, T.W.G. a C.B. FRYHLE Organic Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., 2003. ISBN 0471417998.

WRIGHT, M. R. An Introduction to Chemical Kinetics, John Wiley & Sons: Chichester, England; 2004. ISBN-10: 0470090596 .

PROKOPOVÁ, I. Makromolekulární chemie. 2nd ed. Praha: VŠCHT, 2007. ISBN 9788070806623.

LHOTÁK, P., STIBOR, I. Molekulární design, Praha: VŠCHT, 1997. ISBN 8070802952 .

ČERVINKA, O. Mechanismy organických reakcí, Praha: SNTL/ALFA, 1981. ISBN 0463281.

BÖHM, S. Strukturní analýza organických sloučenin. Praha: VŠCHT, 1995. ISBN 8070802359.

Doporučená literatura

MCMURRY, J. Organická chemie. Přeložil Jaroslav JONAS. V Brně: VUTIUM ; V Praze, 2007. ISBN 978-80-214-3291-8.

CLAYDEN, J. a N. GREEVES, S. WARREN, P. WOTHERS Organic Chemistry. 1st ed. Oxford University Press, 2001. ISBN 9780199270293 .

ALCOCK, N.W. Bonding and Structure-structural principles in inorganic and organic chemistry. Ellis Horwood, Ltd, Chichester 1990. ISBN 8601300137711 .

EBEWELE R.O. Polymer Science and Technology. CRC Press, 2000. ISBN-10: 0849389399.

CARRUTHERS, W. a I. COLDHAM Modern methods in Organic Synthese. Publisher: Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780511811494 .

LEHN, J.M. Supramolecular Chemistry. Concept and Perspectives. VCH: Weinheim, 1995. ISBN 3527293116 .

JIMÉNEZ-GONZÁLES, C. a D. J. C. CONSTABLE Green Chemistry and Engineering: A Practical Design Approach, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2011. ISBN 9780470170878 .

MOHAN, J. Organic Analytical Chemistry: Theory and Practice. Alpha Science International Limited, 2003. ISBN 9781842651193 .


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0967/01
Zkratka KOCH
Název předmětu česky Kapitoly z organické chemie
Název předmětu anglicky Chapters in Organic Chemistry
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.