Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metody instrumentální analýzy I.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je výklad teorie a praktického využití vybraných instrumentálních metod. Předmět je zaměřen na metody, s kterými se může student setkat při řešení své disertační práce a následně v běžné analytické praxi.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Analytická chemie II (PDF, 25 MiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

1. PRAUS, P., VONTOROVÁ, J. Analytická chemie II. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. ISBN 978-80-248-3734-5.
2. HOLZBECHER, Z., CHURÁČEK, J. Analytická chemie. Praha: SNTL/ALFA, 1987.
3. HARVEY, D., Modern Analytical Chemistry. New York: McGraw-Hill, 2000. 0–07–237547–7.
4. KEALEY D., HAINES P.J., Analytical Chemistry. Oxford: BIOS, 2002. ISBN 978-1-859-96189-6 .

Doporučená literatura

1. BOČEK, P., DEML, P., GEBAUER, P., DOLNÍK, V. Analytická izotachoforéza. Praha: Academia, 1987.
2. DVOŘÁK, J., KORYTA J. Elektrochemie. Praha: Academia, 1983.
3. WANG, J. Analytical Electrochemistry, 3rd ed. Hoboken: Wiley-VCH, 2006. 978-0-471-67879-3.
4. PATNAIK, P. Dean's analytical chemistry handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, c2004. McGraw-Hill handbooks. ISBN 0-07-141060-0.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-0968/02
Zkratka MIA I.
Název předmětu česky Metody instrumentální analýzy I.
Název předmětu anglicky Methods of Instrumental Analysis I.
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.