Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Interkalované nanomateriály

Cíle předmětu

Cílem přednášek je poskytnout informace z oblasti interkalovaných materiálů, jejich vlastnosti a využití. Student porozumí problematice interkalační chemie, metodám využívaným pro charakterizaci produktů interkalačních reakcí, interkalaci vrstevnatých minerálů, porozumí problematice pilarovaných materiálů. Student dovede na základě znalostí interkalovaných a pilarovaných materiálů posoudit jejich aplikační potenciál.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

VALÁŠKOVÁ, Marta. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-811-3.
WEISS, Zdeněk a Miloš KUŽVART. Jílové minerály: jejich nanostruktura a využití. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0868-5.
BERGAYA Faiza, Benny K. G. THENG a Gerhard LAGALY, ed. Handbook of clay science. Oxford: Elsevier, 2006. ISBN 0-08-044183-1.
GIL, Antonio, S. A. KORILI, Raquel TRUJILLANO a Miguel Angel VICENTE, ed. Pillared clays and related catalysts. New York: Springer, 2010. ISBN 978-1-4419-6669-8.

Doporučená literatura

WHITTINGHAM, M. Stanley a Allan J. JACOBSON. Intercalation chemistry. New York: Academic Press, 1982. Materials science and technology (New York, N.Y.). ISBN 978-0-12-747380-2 .
AUERBACH, Scott M., Kathleen A. CARRADO a Prabir K. DUTTA, ed. Handbook of layered materials. New York: Marcel Dekker, c2004. ISBN 0-8247-5349-6.
TARABA, Boleslav. Chemická struktura pevné fáze. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. ISBN 8070427256 .


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-3025/01
Zkratka IN
Název předmětu česky Interkalované nanomateriály
Název předmětu anglicky Intercalated nanomaterials
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D.