Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratorní cvičení z chemie

Cíle předmětu

- Základní operace v laboratoři, příprava anorganických sloučenin.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Roman ŠTARHA. Anorganická chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 2000. ISBN 80-7078-692-2.

GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.

http://rccv.vsb.cz/itutor

http://www.highered.mcgraw-hill.com/sites/0073656011/

Doporučená literaturaTyp studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-2022/02
Zkratka LCCH
Název předmětu česky Laboratorní cvičení z chemie
Název předmětu anglicky Laboratory exercise in Chemistry
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Ing. Šárka Langová, CSc.