Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analýza paliv

Cíle předmětu

Student bude umět:
-rozlišovat základní typy pevných, kapalných a plynných paliv,
-charakterizovat metody odběru reprezentativních vzorků paliv k analýze,
-popsat nejběžnější separační metody pro frakcionaci uhlovodíkových směsí,
-vysvětlit principy metod minerální, texturní, mechanické, tepelně-fyzikální a petrografické analýzy uhlí,
-charakterizovat využití spektrálních metod v analýze pevných paliv,
-popsat metody určování klasických fyzikálně-chemických charakteristik kapalných a plynných paliv,
-porovnat využití instrumentálních metod analýzy kapalných a plynných paliv.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

MOSTECKÝ, J., HÁLA, S., KURAŠ, M., POPL, M. Analýza uhlovodíkových surovin. Praha: STNL/ALFA 1984.
ŠEŠULKA, V. Analýza paliv. Praha: SNTL, 1970.
SPEIGHT, J. G. Handbook of Coal Analysis [online]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015, Print ISBN:9781118369241 , Online ISBN:9781119037699 , DOI:10.1002/9781119037699, 364 p. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119037699.
SPEIGHT, J. G. Handbook of Petroleum Product Analysis, 2nd Edition [online]. Hoboken: John Wiley & Sons, 2015, Print ISBN:9781118369265 , Online ISBN:9781118986370 , DOI:10.1002/9781118986370. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118986370.
HUGGINS, F.E. Overview of analytical methods for inorganic constituents in coal. International Journal of Coal Geology 2002, roč. 50, s. 169-214. ISSN: 0166-5162 .

Doporučená literatura

WICHTERLE, K. a KOUTNÍK, I. Technologie a analýza paliv, studijní opora. VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3344-6 .
HSU, Chang S. Diesel Fuels Analysis. In: R.A. Meyers (Ed.): Encyclopedia of Analytical Chemistry, pp. 6613-6622. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. Print ISBN: 9780471976707 , Online ISBN: 9780470027318 , DOI: 10.1002/9780470027318. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470027318.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-0973/01
Zkratka AP
Název předmětu česky Analýza paliv
Název předmětu anglicky Analysis of Fuels
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.