Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie uhlíku

Cíle předmětu

Student bude umět:
-chápat vztah mezi strukturou a vlastnostmi uhlíkatých látek
-provádět hmotnostní a energetické bilancování palivářských procesů a posoudit jejich efektivitu
-interpretovat výsledky sorpčních měření a posoudit vliv podmínek aktivace na vlastnosti sorbentů
-posoudit vhodnost uhlíkatých surovin pro daný technologický proces

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

KALOČ,M. Průmyslový uhlík. VŠB-TU Ostrava 1993, 195 s. ISBN 80-7078-155-6
MARSH,H.,REINOSO,F.R. Science of Carbon Materials. Publicaciones Universidad de Alicante 2000, 674 s. ISBN 84-7908-544-4
SOLOMONS, T.W.G., FRYHLE,C.B. Organic Chemistry. John Wiley and Sons, Inc. 2003, 1255 s. ISBN 0-471-41799-8
WILLIAMS,P.T. Waste Treatment and Disposal. Wiley Online Library 2005 ISBN 9780470849125 . Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0470012668
SHARPE, A. G. Inorganic chemistry. 3rd ed. Burnt Mill: Longman, 1992. 702 s. ISBN 0-582-05913-5.

Doporučená literatura

Mc MURRY, J. Organická chemie. Přeložil Jaroslav JONAS. V VUTIUM Praha, 2007. 1176 s. ISBN 978-80-214-3291-8.
GOGOTSI, Y. a Volker PRESSER,V.(ed.) Carbon nanomaterials. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2014. ISBN 978-1-4398-9781-2.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-0974/02
Zkratka CHU
Název předmětu česky Chemie uhlíku
Název předmětu anglicky Chemistry of Carbon
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.