Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematika na počítači I

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi matematických programů a naučit
je tyto programy ovládat. Předmět může pomoci studentům lépe pochopit
problematiku probíranou v předmětu Matematika I díky většímu množství
vyřešených příkladů a okamžité kontrole výsledků při řešení na počítači. Pro
inženýra i bakaláře je důležité nejen pochopení matematických principů, ale
také efektivní zvládnutí programů, které bude v praxi používat pro matematické
operace.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Morávková, Zuzana: Matematika na počítači, VŠB – TUO, Ostrava 2005, ISBN 978-80-248-1319-6

Doporučená literatura

Kutzler B., Kokol-Voljc V.: Introduction to Derive 5., Texas Instuments,
2000.

http://mdg.vsb.cz/M/


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-2214/01
Zkratka MnP1
Název předmětu česky Matematika na počítači I
Název předmětu anglicky Mathematics on PC I
Kreditů 2
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D.