Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vektorová a tenzorová analýza

Cíle předmětu

Studenti se naučí používat tenzorový počet, s jehož pomocí by měli analyzovat problém,
zvolit a správně použít vhodný algoritmus,
aplikovat poznatky při řešení technických problémů.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

www.mdg.vsb.cz

Povinná literatura

Vektorová a tenzorová analýza. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Brdička, M.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2005
Hess, S.: Tensors for Physics, Springer, 2015

Doporučená literatura

Míka, S.: Matematická analýza III (Tenzorová analýza). ZČU Plzeň, 1993
Lenert, J.: Základy matematické teorie pružnosti


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky angličtina
Kód 310-3242/02
Zkratka VeTeA
Název předmětu česky Vektorová a tenzorová analýza
Název předmětu anglicky Vector and tensor analysis
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.