Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vektorová a tenzorová analýza

Cíle předmětu

Studenti se naučí používat tenzorový počet, s jehož pomocí by měli analyzovat problém,
zvolit a správně použít vhodný algoritmus,
aplikovat poznatky při řešení technických problémů.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

www.mdg.vsb.cz

Povinná literatura

Vektorová a tenzorová analýza. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Brdička, M.: Mechanika kontinua. Academia, Praha 2005
Hess, S.: Tensors for Physics, Springer, 2015

Doporučená literatura

Míka, S.: Matematická analýza III (Tenzorová analýza). ZČU Plzeň, 1993
Lenert, J.: Základy matematické teorie pružnosti


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 310-3242/01
Zkratka VeTeA
Název předmětu česky Vektorová a tenzorová analýza
Název předmětu anglicky Vector and tensor analysis
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.