Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematické modelování

Cíle předmětu

Studenti se naučí strukturálnímu přístupu k matematické formulaci úloh inženýrské praxe, s jehož pomocí by měli
analyzovat zadaný problém,
formulovat matematickou úlohu,
zvolit a správně použít vhodnou matematickou metodu.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Matematické modelování - sylabus k předmětu. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Drábek, P. - Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice. ZČU Plzeň, 2001
Mathematical Modeling with Multidisciplinary Applications. Edited by Xin-She Yang, John Wiley & Sons, Inc., UK, 2013

Doporučená literatura

Kuneš, J. - Vavroch, O. - Franta, V.: Základy modelování. SNTL, Praha 1989


Typ studianavazující magisterské, magisterské
Kód310-3340/01
ZkratkaMM
Název českyMatematické modelování
Název anglickyMathematical Modelling
Kreditů4
Garantdoc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.
Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrie
Jazyk výukyčeština