Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pružnost a pevnost

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení technických problémů pružnosti a pevnosti (tj. mechaniky materiálu). Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

pruznostopora.pdf (PDF, 310 KiB)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, SNTL, Praha, 1971, pp. 376.
KRČÁL, O.: Příklady z pružnosti a pevnosti I, část 1, VŠB-TU Ostrava, 1994, ISBN 80-7078-243-9.
KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Příklady z pružnosti a pevnosti 1 (část 2), VŠB-TU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1826-9, Ostrava, 2008, pp. 124.
LENERT, J.: Pružnost a pevnost I, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-392-3.
Frydrýšek, K. (2016). Basic Strength and Elasticity of Materials, VŠB - Technical University of Ostrava, 1-264, ISBN 978-80-248-3870-0
https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/330/.content/files/Pruznost_a_Pevnost_Opakovani.pdf

Doporučená literatura

HÁJEK,E.-REIF,P.-VALENTA,F.: Pružnost a pevnost I, SNTL Praha, 1988.
KUBA, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB-TU Ostrava, 5. vydání, 1990, pp. 385.
LENERT, J.: Pružnost a pevnost II, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-572-1.
MIROLJUBOV, I., N. a kol.: Řešení úloh z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1976.
PEŠINA, E., REIF, P., VALENTA, F.: Sbírka příkladů z pružnosti a pevnosti, SNTL Praha, 1964.
SMÍŘÁK, S.: Pružnost a plasticita I pro distanční studium, Fakulta stavební VÚT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 1999, ISBN 80-214-1151-1, pp. 210.
TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost I, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951.
TIMOŠENKO, Š, P.: Pružnost a pevnost II, Technicko – vědecké vydavatelství, Praha, 1951.
TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť I, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-477-0.
TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9.
TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F., JURICA, V.: Pružnosť a pevnosť II, VIENALA Košice, 2000, Slovensko, ISBN 80-7099-478-9.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 330-0305/03
Zkratka PaP
Název předmětu česky Pružnost a pevnost
Název předmětu anglicky Mechanics of Materials
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.