Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/

Cíle předmětu

Prohloubení znalostí vybraných úpravnických procesů z pohled chemických charakteristik na úrovni postgraduálního studia.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Po dohodě s přednášejícím.

Doporučená literatura

Po dohodě s přednášejícím.


Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód 617-0905/03
Zkratka ACHU
Název předmětu česky Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/
Název předmětu anglicky Applied Chemistry for Mineral Processing
Kreditů 10
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.