Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická statistika a analýza dat

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás a seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy statistických dat.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

Otipka P., Šmajstrla V.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 2012;
http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html

Doporučená literatura

M. Litschmannová: Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti
M. Litschmannová: Úvod do statistiky. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky
Pavelka L., Doležalová J.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 1999; ISBN 80-7078-976-X


Typ studiadoktorské
Kód310-4003/02
ZkratkaMSAD
Název českyMatematická statistika a analýza dat
Název anglickyMathematical statistics and data analysis
Kreditů10
GarantMgr. Marcela Rabasová, Ph.D.
Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrie
Jazyk výukyangličtina