Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Chemie

Cíle předmětu

Osvojit si základní pojmy z oblasti stavby atomů, chemických vazeb, reakční kinetiky a termodynamiky. Uvědomit si vzájemné souvislosti a propojení těchto pojmů, naučit se hledat a nacházet souvislosti – periodicita vlastností.
Aplikovat osvojené poznatky obecné chemie na systém prvků. Naučit se pracovat s periodickou tabulkou – být schopen na základě postavení prvku v periodickém systému odvodit jeho základní chemické a fyzikální vlastnosti.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

LEŠKO, J., J. TRŽIL a J. ULLRYCH. Obecná chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2397-3 .
LEŠKO, J., J. TRŽIL a R. ŠTARHA. Anorganická chemie, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2398-0 .
TRŽIL, J., J. ULLRYCH a V. SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0491-3.
LANGOVÁ, Š. and J. LEŠKOVÁ. Basic Chemistry, Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0988-5.

Doporučená literatura

KOSTURA, B. a M. GREGOROVÁ. Základy chemie pro bakalářské obory. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0565-0.
KOSTURA, B. a M. GREGOROVÁ. Příklady z chemie pro bakalářské obory. Ostrava: ES VŠB - TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0564-2 .
CHANG, R. Chemistry. 8th, New York, 2005.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 617-2032/01
Zkratka CH
Název předmětu česky Chemie
Název předmětu anglicky Chemistry
Kreditů 5
Garantující katedra Katedra chemie
Garant předmětu doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.