Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Konstruování robotických subsystémů 2

Cíle předmětu

Cíle předmětu je seznámit studenty s konstrukcí průmyslových a servisních robotů, jejich vybranými prvky a postupy jejich návrhu. Absolvent předmětu získá představu o konstrukci vybraných uzlů robotů a znalosti potřebné k volbě vhodných konstrukčních prvků.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory [CD-ROM]. Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1522-0.
[2] KOPÁČEK, Jaroslav. Pohony a převody. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1967-9.

Doporučená literatura

[1] KŘÍŽ, Rudolf. Strojnické tabulky II: pohony. Ostrava: Montanex, 1997. ISBN 80-85780-51-8.


Typ studianavazující magisterské
Kód354-0629/01
ZkratkaKRS2
Název českyKonstruování robotických subsystémů 2
Název anglickyMechanical design of Robotic Subsystems 2
Kreditů5
GarantIng. Milan Mihola, Ph.D.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština