Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projektování robotizovaných pracovišť 1

Cíle předmětu

Analyzování požadavků zadavatele a jejich transformace do podrobného požadavkového listu.
Určení dalších parametrů pro návrh robotizovaného pracoviště - doplnění požadavkového listu pro upřesnění zadání.
Dopady automatizace/robotizace na výrobní proces.
Posloupnost činností pro přípravu nabídky na dodávku automatizace.
Postup návrhu a realizace automatizace/robotizovaného pracoviště.
Základní povědomí o související legislativě.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. 1.vyd. 2002. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s., ISBN 80-248-0217-1

[2] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.

Doporučená literatura

[1] PALKO, A., SMRČEK, J. Robotika, Koncové efektory pre priemyslné a servisné roboty, Navrhovanie – Konštrukcia - Riešenia. 1. vydání. Košice: TU v Košiciach, 2004. 274 s. ISBN 80-8073-218-3.

[2] Zelenka, A.; Volf, L.; Poskočilová, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009.


Typ studianavazující magisterské
Kód354-0614/01
ZkratkaPRP1
Název českyProjektování robotizovaných pracovišť 1
Název anglickyDesigning of Robotic Workplaces 1
Kreditů4
GarantIng. Václav Krys, Ph.D.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština