Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Provoz a údržba robotizovaných pracovišť

Cíle předmětu

Činnosti a postupy spojené s provozem a údržbou robotizovaných pracovišť.

Řešení provozních stavů pracovišť s roboty ABB.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] BURKOVIČ, J. Projektování a provoz RTP. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. 110 s. ISBN 80-248-0709-2.

[2] HELEBRANT, F., HRABEC, L. a J. BLATA. Provoz, diagnostika a údržba strojů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 217 s. ISBN 978-80-248-3028-5.

Doporučená literatura

[1] HAROUN, A. E. and S. O. DUFFUAA. Maintenance Organization (Handbook of Maintenance Management and Engineering). London: Springer-Verlag London Limited, 2009, ISBN 978-1-84882-471-3.

[2] LEGÁT, Václav. Management a inženýrství údržby. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-119-2.

[3] BURKOVIČ, Jan. Spolehlivost, diagnostika, jakost. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2001. ISBN 80-7078-838-0.


Typ studianavazující magisterské
Kód354-0638/01
ZkratkaPaÚRP
Název českyProvoz a údržba robotizovaných pracovišť
Název anglickyOperation and Maintenance of Robotic Workplaces
Kreditů4
GarantIng. Václav Krys, Ph.D.
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština