Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pohony robotů

Cíle předmětu

Analyzovat specifika pohonů v robotice, Definovat požadavky na pohon, Návrh pohonu, Experimentální činnost s pohony

Elektronické kurzy v LMS

Elektronické studijní opory

Studijní systém (Edison)

Ve studijním systému nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy.(skriptum), 2000, Ostrava: VŠB-TU
Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3.
[2] Neborák, I. Modelování a simulace elektrických regulovaných pohonů.
Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002; ISBN 80-248-0083-7

Doporučená literatura


Braun Jan: Maxon Academy- Formulae Handbook


Typ studianavazující magisterské, magisterské
Kód354-0512/02
ZkratkaPoRo
Název českyPohony robotů
Název anglickyDrives of Robots
Kreditů4
Garantprof. Dr. Ing. Petr Novák
Garantující katedraKatedra robotiky
Jazyk výukyčeština