Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hydraulická a pneumatická doprava

Cíle předmětu

Student využije získané znalosti mechaniky tekutin, které si dále rozšíří o proudění nenewtonských kapalin a proudění suspenzí. Student bude umět použít předložené výpočtové metody a technologie používané u hydraulické a pneumatické dopravy.
Cílem předmětu je, aby student dokázal provést výpočet a vyhodnocení projektu pro zařízení hydraulické a pneumatické dopravy.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] Janalík, J. : Potrubní hydraulická a pneumatická doprava. Skripta VŠB-TU
Ostrava, 1999, 194 str.
[2] Janalík,J.: Hydraulická a pneumatická doprava. Sbírka příkladů, skripta VŠB-
TU Ostrava, 1992, 106 str.

Doporučená literatura

[1] Urban, J. : Pneumatická doprava, Praha SNTL 1964.
[2] Kupka,F., Hrbek,J., Janalík,J.: Hydraulická doprava v potrubí, Praha SNTL
1970, 307 str.


Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 338-0315/02
Zkratka HaPD
Název předmětu česky Hydraulická a pneumatická doprava
Název předmětu anglicky Hydraulic and Pneumatic Transport
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant předmětu Ing. Jana Jablonská, Ph.D.