Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Biomechanika pohybu

Cíle předmětu

Absolvent předmětu získá představu o biomechanice pohybu biologických vzorů (lidí, zvířat). Získa znalosti o jednotlivých prvcích komplexního biomechanizmu a jejich úloze v systému.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Povinná literatura

[1] JANURA, Miroslav. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0644-6.
[2] POPOVIC, M. B.. Biomechanics and robotics. Singapore : CRC Press, 2014. ISBN 9789814411370
[3] Oomens C.. Biomechanics - Concepts and Computation, Cambridge University Press, 2018, ISBN 978-0521172967 
[4] Kawai M.. Biomechanics, Muscle Fibers, and How to Interface Experimental Apparatus to a Computer - Springer International Publishing, 2018, ISBN 978-3-319-72036-4 

Doporučená literatura

[1] Venture G., Laumond J.-P., Watier. B.. Biomechanics of Anthropomorphic Systems, Springer International Publishing, 2019, ISBN 978-3-319-93870-7 
[2] Al Mayah, Adil., Biomechanics of Soft Tissues _ Principles and Applications, CRC Press, 2018, ISBN 978-1-4419-3168-9 


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0633/01
Zkratka BP
Název předmětu česky Biomechanika pohybu
Název předmětu anglicky Biomechanics of Movement
Kreditů 3
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.