Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nositelná robotika - Exoskeletony

Cíle předmětu

Absolvent předmětu získá přehled o nositelné robotice - exoskeletonech. Získa znalosti potřebné k návrhu uzlů a celků nositelných robotických systémů.

Elektronické kurzy v LMS

K tomuto předmětu dosud neexistuje žádný kurz v LMS.

Elektronické studijní opory

Studijní systém (EDISON)

Ve studijním systému EDISON nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)

V digitálním repozitáři nebyly pro tento předmět nalezeny žádné studijní opory.

E-learning

Použití univerzitního systému LMS Moodle

Povinná literatura

[1] José L. Pons - Wearable Robots: Biomechatronic Exoskeletons
[2] Canjun Yang, G. S. Virk, Huayong Yang., Wearable Sensors and Robots_ Proceedings of International Conference on Wearable Sensors and Robots 2015
[3] Eduardo Rocon, José L. Pons., Exoskeletons in Rehabilitation Robotics_ Tremor Suppression-Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2011)

Doporučená literatura

[1] Maria Chiara Carrozza, Silvestro Micera, José L. Pons., Wearable Robotics_ Challenges and Trends_ Proceedings of the 4th International Symposium on Wearable Robotics
[2] José González-Vargas, Jaime Ibáñez, Jose L. Contreras-Vidal, Herman van der Kooij, José Luis Pons., Wearable Robotics_ Challenges and Trends


Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód 354-0637/01
Zkratka NR-E
Název předmětu česky Nositelná robotika - Exoskeletony
Název předmětu anglicky Wearable Robotics - Exoskeletons
Kreditů 4
Garantující katedra Katedra robotiky
Garant předmětu doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.