Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Repetitorium z matematiky I

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl,
ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů.
Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat
jejich logické myšlení.
Studenti by se měli naučit
analyzovat problém,
odlišovat podstatné od nepodstatného,
navrhnout postup řešení,
kontrolovat jednotlivé kroky řešení,
zobecňovat vytvořené závěry,
vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám,
aplikovat úlohy na řešení technických problémů,
pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Povinná literatura

Vrbenská H., Bělohlávková J.: Základy matematiky pro bakaláře I. 3. vyd. Ostrava: VŠB-TUO, 2009. ISBN 978-80-248-2093-4.
http://www.studopory.vsb.cz

Doporučená literatura

REKTORYS, Karel. Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha: Academia, 2001. Česká matice technická (Academia). ISBN 80-200-0883-7.
http://mdg.vsb.cz/portal


Jazyk výuky čeština
Kód 310-2114
Zkratka RzMI
Název předmětu česky Repetitorium z matematiky I
Název předmětu anglicky Compendium of Mathematics I
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.