Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická geometrie

Cíle předmětu

• pěstovat rozvoj prostorové představivosti
• obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných
v technické praxi

Povinná literatura

Machala, F.: Plochy technické praxe. Skriptum UP Olomouc, 1986
Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG,
díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.

Doporučená literatura

Machala, F.: Plochy technické praxe. Skriptum UP Olomouc, 1986
Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z DG a KG,
díl 5. - Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 1995.


Jazyk výuky čeština
Kód 310-2115
Zkratka TG
Název předmětu česky Technická geometrie
Název předmětu anglicky Technical Geometry
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. František Červenka