Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Analytická geometrie s 3D tiskárnou

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s využitím vektorového počtu v geometrii, možnostmi lineárních transformací na geometrické objekty a základy parametrizace technických ploch. Praktické využití těchto znalostí si vyzkouší při tvorbě objektů pro 3D tisk.

Povinná literatura

BURDA, Pavel, Radim HAVELEK a Radoslava HRADECKÁ. Algebra a analytická geometrie: matematika I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-479-2.
Signatura: 250054

BUDINSKÝ, Bruno. Analytická a diferenciální geometrie. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983.
Signatura: 179478

ŽÁRA, Jiří. Moderní počítačová grafika. 2. přeprac. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0454-0.
Signatura: 250164


Kód310-2116
ZkratkaAG3DT
Název českyAnalytická geometrie s 3D tiskárnou
Název anglickyAnalytic geometry with 3D print
GarantMgr. František Červenka
Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrie
Jazyk výukyčeština, angličtina