Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Základy matematiky

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit analyzovat problém, navrhnout postup řešení, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám.

Povinná literatura

Vrbenská, H., Němčíková, J.: Základy matematiky pro bakaláře I. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1999. ISBN 80-7078-351-6
Vrbenská, H., Bělohlávková, J.: Základy matematiky pro bakaláře II. Skriptum VŠB-TUO, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-545-4

Doporučená literatura

Burda, P.-Kreml, P.: Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. Skriptum VŠB, Ostrava 2004. ISBN 80-248-0634-7
Burda,P.: Algebra a analytická geometrie. Skripta VŠB-TU, Ostrava 1997. ISBN 80-7078-479-2


Kód310-2210
ZkratkaZM
Název českyZáklady matematiky
Název anglickyBasic Mathematics
GarantMgr. Jiří Vrbický, Ph.D.
Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrie
Jazyk výukyčeština