Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematika II

Cíle předmětu

Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení.
Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, navrhnout postup řešení, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat
úlohy na řešení technických problémů.

Povinná literatura

Pavelka, L., Pinka, P.: Integrální počet funkcí jedné proměnné, Matematika IIIa,Ostrava, VŠB-TUO, 1999, ISBN 80-7078-654-X.
Dobrovská, V., Vrbický, J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných.
Matematika IIb. Učební texty VŠB - TUO,2004, ISBN 80-248-0656-8
Vlček, J., Vrbický, J.: Diferenciální rovnice, Matematika IV, Ostrava, VŠB-TUO,1997, ISBN 80-7078-438-5.
http://mdg.vsb.cz/portal/m2/

Doporučená literatura

Škrášek, J.,Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I,II, Praha, SNTL 1986, ISBN 014-0544-89.
Rektorys a spolupracovníci: Přehled užité matematiky I,II, Praha, Prometheus, 1995,ISBN 80-85849-72-0.


Jazyk výuky čeština
Kód 310-2212
Zkratka M II
Název předmětu česky Matematika II
Název předmětu anglicky Mathematics II
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Jiří Vrbický, Ph.D.