Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zobrazovací metody

Cíle předmětu

- pěstovat rozvoj prostorové představivosti
- ovládat různé druhy zobrazovacích metod, rozumět jejich principům, znát jejich vlastnosti, výhody a nevýhody
- obeznámit se s geometrickými vlastnostmi křivek a ploch užívaných v technické praxi daného oboru

Povinná literatura

Řehák, M.: Technická dokumentace. Ostrava, VŠB 1975.
Fremunt, P., Šimon, J.: Tavení oceli v elektrických pecích. SNTL Praha, 1984, 242 s.

Doporučená literatura

Pospíšil, A., Menšík, M. : Technické kreslení – Deskriptivní geometrie pro II. Ročník průmyslových škol stavebních. Praha, SPN 1961.


Jazyk výuky čeština
Kód 310-2213
Zkratka ZM
Název předmětu česky Zobrazovací metody
Název předmětu anglicky Imaging Systems Methods
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Jiří Doležal