Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematika IV

Cíle předmětu

Matematika je na vysokých školách technických organickou součástí studia. Neměla by však být vnímána jako cíl, ale jako nezbytný prostředek ke studiu odborných předmětů.
Cílem předmětu je proto naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení.
Studenti by se měli naučit
analyzovat problém,
odlišovat podstatné od nepodstatného,
navrhnout postup řešení,
kontrolovat jednotlivé kroky řešení,
zobecňovat vytvořené závěry,
vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám,
aplikovat úlohy na řešení technických problémů,
pochopit, že matematické metody a myšlenkové postupy jsou použitelné i jinde než pouze v matematice.

Povinná literatura

http://www.studopory.vsb.cz
Burda, P. - Doležalová, J.: Integrální počet funkcí více proměnných – Matematika IIIb. Skriptum VŠB, Ostrava 2003. ISBN 80-248-0454-9.
Burda, P. - Doležalová, J.: Cvičení z matematiky IV. Skriptum VŠB, Ostrava
2002. ISBN 80-248-0028-4.
Vlček, J. – Vrbický, J.: Řady – Matematika VI. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 2000.
ISBN 80-7078-775-9.

Doporučená literatura

Častová, N. a kol.: Cvičení z matematiky III. Skriptum VŠB, Ostrava 1988
Škrášek, J.-Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky II. SNTL Praha, 1986
http://mdg.vsb.cz/M


Kód310-3141
ZkratkaMIV
Název českyMatematika IV
Název anglickyMathematics IV
Garantprof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrie
Jazyk výukyčeština, angličtina