Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematické modelování

Cíle předmětu

Studenti se naučí strukturálnímu přístupu k matematické formulaci úloh inženýrské praxe, s jehož pomocí by měli
analyzovat zadaný problém,
formulovat matematickou úlohu,
zvolit a správně použít vhodnou matematickou metodu.

Povinná literatura

Matematické modelování - sylabus k předmětu. http://homen.vsb.cz/~vlc20/
Drábek, P. - Holubová, G.: Parciální diferenciální rovnice. ZČU Plzeň, 2001
Mathematical Modeling with Multidisciplinary Applications. Edited by Xin-She Yang, John Wiley & Sons, Inc., UK, 2013

Doporučená literatura

Kuneš, J. - Vavroch, O. - Franta, V.: Základy modelování. SNTL, Praha 1989


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-3340
Zkratka MM
Název předmětu česky Matematické modelování
Název předmětu anglicky Mathematical Modelling
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu doc. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc.