Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Matematická statistika a analýza dat

Cíle předmětu

Cílem předmětu je poskytnout teoretický a praktický základ pro pochopení významu základních pravděpodobnostních pojmů a naučit studenta statistickému myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás a seznámit ho se základními metodami získávání a analýzy statistických dat.

Povinná literatura

Otipka P., Šmajstrla V.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 2012;
http://www.studopory.vsb.cz/materialy.html

Doporučená literatura

M. Litschmannová: Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/vybrane-kapitoly-z-pravdepodobnosti

M. Litschmannová: Úvod do statistiky. FEI VŠB TU Ostrava 2011; http://mi21.vsb.cz/modul/uvod-do-statistiky

Pavelka L., Doležalová J.: Pravděpodobnost a statistika. VŠB-TU Ostrava 1999; ISBN 80-7078-976-X


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 310-4003
Zkratka MSAD
Název předmětu česky Matematická statistika a analýza dat
Název předmětu anglicky Mathematical statistics and data analysis
Garantující katedra Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětu Mgr. Marcela Rabasová, Ph.D.