Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dynamika II

Cíle předmětu

Studenti získají rozšířené znalosti zákonitostí pohybu hmotných objektů v závislosti na působících silách, zejména zákonitosti složitých pohybů tělesa, mechanismů.
Studenti pochopí způsoby řešení dynamiky pohybu těles a mechanismů.
Studenti se naučí aplikovat získané vědomosti na řešení konkrétních technických problémů.
Studenti se naučí analyzovat stav mechanické soustavy z hlediska pohybu.

Povinná literatura

[1] BRÁT, V.- ROSENBERG, J.- JÁČ, V. Kinematika. Praha: SNTL/ALFA,1987. 251 s.
[2] BROUSIL, J.- SLAVÍK, J.- ZEMAN, V. Dynamika. Praha: SNTL/ALFA, 1989. 328 s.
[3] PODEŠVA,J. Kinematika – soubor přednášek. Ostrava: VŠB-TUO, 2001. 253 s.
[4] PODEŠVA, J. Dynamika v příkladech. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 196 s.
[5] Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Dynamics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51242 - 7
[6] https://www.fs.vsb.cz/330/cs/dynamika-ii/

Doporučená literaturaJazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0303
Zkratka DYN2
Název předmětu česky Dynamika II
Název předmětu anglicky Dynamics II
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.