Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vlastnosti a zkoušení materiálu

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy a metody používané při řešení úloh
nauky o materiálu. Zajistit pochopení probírané látky. Aplikovat získané zkušenosti v praxi.

Povinná literatura

[1] Silbernagel, A.: Nauka o materiálu I, VŠB-TU Ostrava, 1996. 150 s., ISBN 80-7078-116-5
[2] Strnadel, B.: Nauka o materiálu: konstrukční materiály a jejich degradační procesy, VŠB-TU Ostrava, 1993. 180
s., ISBN 80-7078-207-2
[3] Strnadel, B.: Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství, Ostrava, 1998
[4] Kutz, Myer. Mechanical Engineers' Handbook: Materials and Mechanical Design, Volume 1, Third Edition. Hoboken, N.J.: Wiley, 2006.
[5] With, G. de. Structure, Deformation, and Integrity of Materials; Weinheim: Wiley-VCH, 2006.

Doporučená literatura

[1] Pluhař, J. a kol.: Nauka o materiálech, SNTL, Praha, 1989, 552 s.
[2] Kopec, B.: Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí, Česká společnost pro nedestruktivní testování, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2008. 569 s.


Kód330-0308
ZkratkaVZM
Název českyVlastnosti a zkoušení materiálu
Název anglickyProperties and testing of materials
GarantIng. František Fojtík, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina