Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mechanika I

Cíle předmětu

Definovat základní pojmy mechaniky: síla, moment síly a silová dvojice.
Shrnout princip výpočtu těžiště čar, ploch a těles.
Popsat metodu uvolňování, jako základní princip statiky soustav těles.
Rozpoznat jednotlivé typy vazeb v rovině.
Identifikovat staticky určité a neurčité úlohy.
Nalézt řešení v případě rovinných prutových soustav.
Objasnit postup řešení přímých nosníků a pochopit stanovení vnitřních silových účinků.
Vypočítat problémy se zahrnutím pasivních odporů.
Řešit úlohy kinematiky a dynamiky bodu.
Aplikovat D'Alembertův princip na řešení rovinných případů pohybu těles.
Odvodit hodnoty momentu setrvačnosti jednoduchých těles.
Diskutovat a realizovat metody řešení rovinných soustav těles, výhody a nevýhody.
Objasnit základy technického kmitání.

Povinná literatura

Juliš K., Tepřík O., Slavík A.: Statika, SNTL/ALFA, Praha, 1987
Brát V., Rosenberg J., Jáč V.: Kinematika, SNTL/ALFA, 1987
Brousil J., Slavík J., Zeman V.: Dynamika, SNTL/ALFA, Praha, 1989
Juliš K., Brepta R. a kol.: Mechanika I. díl - Statika a kinematika, SNTL, Praha 1986
Riley, William Franklin, Sturges, Leroy D. : Engineering mechanics: Dynamics, John Wiley and Sons, inc., New York, 1993, ISBN 0 - 471 - 51242 -7
Juliš K., Brepta R. a kol.: Mechanika II díl - Dynamika, SNTL, Praha, 1987
Šesták J. a kol.: Technická mechanika ( Mechanika tuhých telies ), Príroda, Bratislava, 1985

Doporučená literatura

Valášek,M.,Stejskal,V.,Březina,J.: MECHANIKA A. Nakladatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN 978-80-01-02890-2
Valášek,M.,Bauma,V.,Šika,Z.: MECHANIKA B. Nakladatelství ČVUT, Praha 2006. ISBN 80-01-02919-0


Kód330-0311
ZkratkaMECHI
Název českyMechanika I
Název anglickyMechanics I
Garantprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina