Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická mechanika v letectví

Cíle předmětu

Naučit studenty základní zákonitosti a principy technické mechaniky z hlediska jejich využití v letectví. Získané poznatky umět uplatnit při řešení problémů a konkrétních úkolů technické praxe.

Povinná literatura

1. HORYL, Statika a dynamika, skripta VŠB Ostrava, 1996
2. ONDROUCH, ŠŇUPÁRKOVÁ, Příručka statiky s příklady, skripta VŠB OSTRAVA, 1986
3. Podešva, Základy mechaniky, skripta VŠB Ostrava, 2004
4. Juliš,Tepřík,Slavík : Statika, Praha, SNTL 1987

Doporučená literatura

e-learningový kurs Základy mechaniky na http://www.337.vsb.cz/


Kód330-0313
ZkratkaTMLET
Název českyTechnická mechanika v letectví
Název anglickyTechnical Mechanics in Aircraft
Garantprof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština