Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výpočty MKP

Cíle předmětu

Charakterizovat princip diskretizace řešených oblastí v deformační variantě MKP.
Identifikovat význam funkce tvaru při aproximaci posunutí.
Identifikovat vlastnosti MKP výpočtového modelu na základě zvolených typů prvků a jím příslušných stupňů volnosti uzlů včetně vlivu aplikované symetrie.
Odhadnout a charakterizovat míru přesnosti výsledků dosažitelných použitým MKP modelem.
Řešit úlohu statické rovnováhy.
Řešit quasi-statickou úlohu vedení tepla včetně napětí od teplotní pnutí.
Řešit problém vlastních frekvencí a tvarů netlumeného kmitání.
Vypočítat jednoduchou úlohu lineární ztráty stability tvaru u nosníkové úlohy.

Povinná literatura

[1] LENERT, J. Úvod do metody konečných prvků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-686-8.
[2] SZWEDA, J., PORUBA, Z., SIKORA R. a FRANTIŠEK, O. Matematika v pozadí inženýrských úloh [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012 [cit. 2018-01-11]. Dostupné z: http://mi21.vsb.cz
[3] FUSEK, M., HALAMA, R. Metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011 [cit. 2018-01-11]. Dostupné z: http://mi21.vsb.cz
[4] ZIENKIEWICZ, O. C., Robert Leroy TAYLOR a J. Z. ZHU. The finite element method: its basis and fundamentals. 6th ed. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. ISBN 0-7506-6320-0..

Doporučená literatura

[1] KYTHE, P.K. a WEI,D. Introduction to linear and nonlinear finite element analysis: a computational approach. S.l.: Springer-Verlag New York, 2013. ISBN 9781461264668 .
[2] KOLÁŘ, V, NĚMEC, I. a KANICKÝ, V. FEM: principy a praxe metody konečných prvků. Praha: Computer Press, 1997. ISBN 80-7226-021-9.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0315
Zkratka VYMKP
Název předmětu česky Výpočty MKP
Název předmětu anglicky FEM Computations
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.