Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vibrační diagnostika

Cíle předmětu

Student bude znát, jak se jednotlivé závady strojů projevují ve spektru vibrací, bude schopen tato spektra naměřit, analyzovat a na základě této analýzy bude schopen identifikovat stav stroje a rozpoznat běžné typy závad. V případě zjištění závady bude schopen posoudit závažnost stavu a rozhodnout o dalším vhodném postupu (provoz do plánované odstávky, okamžité odstavení apod.) a o nutných opatřeních (výměna ložiska, vyvážení nebo ustavení stroje apod.). Student bude schopen aplikovat metodu provozního vyvažování v jedné rovině.

Povinná literatura

[1] BILOŠ,J., BILOŠOVÁ, A.: Aplikovaný mechanik jako součást týmu konstruktérů a vývojářů: část Vibrační diagnostika. Dostupný z https://www.vsb.cz/e-vyuka/cs/subject-version/?id=45350
[2] Vybrané normy ČSN - ISO (10816-1 až 6, 7919-1 až 5, 5348, 13373-1, 13380, 17359, 1940-1,13342)
[3] Handbook of noise and vibration control [online]. Hoboken: Wiley, 2008 [cit. 2018-01-12]. ISBN 978-0-470-20970-7.

Doporučená literatura

[1] TŮMA, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT. Praha: Sdělovací technika, 1997. 173 s.
[3] RANDAL, R. B. Frequency Analysis, Bruel and Kjaer. 1987. 344 s.
[4] FRYML, B.- BORŮVKA, V. Vyvažování rotačních strojů v technické praxi. Praha: SNTL, 1962. 237 s.
[2] SKF COND. MONIT. Průvodce vibrační diagnostikou I – III. Praha, 1994. 162 s.
[3] SKF COND. MONIT. Analýza vibrací I. Praha, 1996. 104 s.
[4] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele datakolektoru Microlog CMVA40. 1994. 60 s.
[5] SKF COND. MONIT. Příručka pro uživatele programu PRISM4 for Windows. 70 s.
[9] BERRY , J. E. Ověřená metoda specifikování poplachových úrovní a frekvencí pro spektrální pásma při použití současných programových systémů prediktivní údržby. Praha: SKF, 1994. 110 s.
[10] BILOŠOVÁ, A. Týmová cvičení předmětu Vibrační diagnostika: návody do cvičení předmětu "Vibrační diagnostika". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. Dostupný z https://www.fs.vsb.cz/export/sites/fs/330/.content/files/BilosovaAlena_VibDi.pdf


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0317
Zkratka VIBDI
Název předmětu česky Vibrační diagnostika
Název předmětu anglicky Vibration Diagnostics
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.