Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Experimentální metody v mechanice

Cíle předmětu

Základy fotoelasticimetrie – přímkové a druhově polarizované světlo, dočasný
dvojlom, Wertheimův zákon, čáry izoklinné, izochromatické, izostatické. Určení
napětí na nezatíženém obvodu modelu, reflexní fotoelasticimetrie. Základy
tenzometrie – princip metody základní typy tenzometrů, můstková zapojení,
teplotní kompenzace, vyhodnocení tenzometrických růžic, tenzometrické snímače.

Povinná literatura

[1] Macura,P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě,VŠB-TU Ostrava 2001
[2] Hoffmann, K.: An Introduction to Measurements using Strain Gages, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt, dostupný také z: http://www.kk-group.ru/help/Strain_Gauge_Measurements_Book_2012_01.pdf

Doporučená literatura

[1] Janíček,P.: Technický experiment, VUT Brno,1989
[2] Milbauer,M., Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody, Praha: ČSAV, 1959
[3] Trebuňa, F., Šimčák, F.: Príručka experimentálnej mechaniky, TU Košice, 2007, 1536s
[4] Vlk, M, a kol.: Experimentální mechanika, Brno, 2003, 147s
[5] Stefänescu, D.: Handbook of force transducers: principles and components, Springer, Německo, 2011, 612s
[6] Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, Plzeň, Západočeská univerzita, 2004, 130s
[7] Němec, J.: Odporové tenzometry v praxi, SNTL, Praha, 1967, 174s


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0318
Zkratka EMM
Název předmětu česky Experimentální metody v mechanice
Název předmětu anglicky Experimental Methods in Mechanics
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Michal Šofer, Ph.D.