Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Únava materiálu

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit budoucí výpočtáře se základními poznatky týkající se únavy materiálu. V úvodních přednáškách jsou studenti seznámeni se základy lineární elastické lomové mechaniky; v dalším studiu je pozornost věnována problematice vysokocyklové únavy materiálu.

Povinná literatura

[1] KUČERA, Josef. Úvod do mechaniky lomu: nestabilní lom ocelových těles při statickém a dynamickém zatížení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1268-1.
[2] KUČERA, Josef. Stručný úvod do mechaniky lomu. II. část, Únava materiálu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-244-7.
[3] DOWLING, N. E. Mechanical behavior of materials: engineering methods for deformation, fracture, and fatigue. Englewood Cliffs: Prentice Hall, c1993. ISBN 0-13-026956-5.

Doporučená literatura

ZEMÁNKOVÁ,J. Technická mechanika I. Úvod do lomové mechaniky. 1. vyd. Praha:ČVUT, 1981.123 s.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0319
Zkratka UM
Název předmětu česky Únava materiálu
Název předmětu anglicky Fatigue of material
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.