Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Personální kompetence

Cíle předmětu

Student získá kompetence v oblasti týmové práce a mezilidské komunikace a v oblasti prezentace vlastní práce. Bude znát a bude umět prakticky uplatňovat zásady úspěšné prezentace. Zjistí svou optimální pozici v týmu a získá dovednosti potřebné pro běžný mezilidský kontakt se zaměřením na komunikaci v pracovním kontextu. V oblasti komunikace budou rozvíjeny asertivní dovednosti.

Povinná literatura

1. Kantorová, K., Týmová práce [online], Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2007.
Dostupný z: http://projekty.fs.vsb.cz/415/tymova-prace.pdf
2. Paulík, K., Psychologické základy lidské komunikace [online], Ostrava, VŠB-
TU Ostrava, 2007. Dostupný z: http://projekty.fs.vsb.cz/415/psychologicke-zaklady-lidske-komunikace.pdf
3. Kočí, P., Prezentace [online], Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2007. Dostupný z:
http://projekty.fs.vsb.cz/415/prezentace.pdf

Doporučená literatura

1. Hayes, N.. Psychologie týmové práce. Praha: Portál, 2005
2. Glegg, B., Birch, P.. Teamwork, 70 her a cvičení. Praha: Computer Press, 2002
3. Vybíral, Z.. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2006.
4. Mikuláštík, M.. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003


Jazyk výuky čeština
Kód 330-0320
Zkratka PKOMP
Název předmětu česky Personální kompetence
Název předmětu anglicky Personal Competences
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.