Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Technická mechanika

Cíle předmětu

Absolvováním předmětu studenti získají základní znalosti z oblasti statiky, kinematiky a dynamiky. Problematika je objasňována s ohledem na bezpečnost konstrukcí, bezpečnost při dopravě a manipulaci, posouzení rizik apod.

Povinná literatura

1. Horyl, P.: Statika a dynamika, VŠB, Ostrava 1988.
2. Podešva, J. : Základy mechaniky, VŠB-TUO, Ostrava 2002.
3. Ondrouch, J., Šňupárková, J.: Příručka statiky s příklady, skripta: Vysoká škola báňská, Ostrava, 1986
4. Juliš, K., Brepta, R.: Mechanika. I. díl, Statika a kinematika, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986.
5. Juliš, K., Brepta, R.: Mechanika. II. díl, Dynamika, Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987.
6. Riley, W., Sturges, L.: Dynamics, John Wiley and Sons, Inc, 1996.

Doporučená literatura

1. Hlaváč, Z., Vimmr, J.: Sbírka příkladů ze statiky a kinematiky, skripta Západočeská univerzita v Plzni.
2. Volně dostupný studijní materiál STATIKA: file:///C:/Users/HLA55/Desktop/E-learning%20-%20Statika.html


Jazyk výuky čeština
Kód 330-0323
Zkratka TECME
Název předmětu česky Technická mechanika
Název předmětu anglicky Technical Mechanics
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.