Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků

Cíle předmětu

Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Sestavit model popisující chování pružného tělesa (systému).
- Provést řešení daného modelu jednou z výše popsaných metod.
- Vyhodnotit a vyvodit závěry.

Povinná literatura

[1] FUSEK, F.; HALAMA, R.: MKP a MHP. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 2012. 104 s. Skriptum. URL: http://mi21.vsb.cz/sites/mi21.vsb.cz/files/unit/metoda_konecnych_prvku_a_hranicnich_prvku.pdf.
[2] LENERT, J.: Úvod do metody konečných prvků. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 1999. 110 s. ISBN 80-7078-686-8.
[3] KATSIKADELIS, J., T. Boundary Elements: Theory and Application. Elsevier Science Ltd., 2002. ISBN 0-080-44107-6

Doporučená literatura

[1] LENERT, J.: Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU, 1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7.
[2] BITTNAR, Z., ŠEJNOHA, J. Numerické metody mechaniky 1. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1992. 310 s. ISBN 80-01-00855-X.
[3] BITTNAR, Z., ŠEJNOHA, J. Numerické metody mechaniky 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1992. 261 s. ISBN 80-01-00901-7.
[4] BEER, G., SMITH, I., DUENSER, Ch.: The Boundary Element Method with Programming for Engineers and Scientists. Springer, 2008. 494 p.


Kód330-0326
ZkratkaMKPMHP
Název českyMetoda konečných prvků a metoda hraničních prvků
Název anglickyFinite Element Method and Boundary Element Method
Garantdoc. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina