Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Teorie pružnosti

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy používané při formulaci a řešení náročnějších inženýrských technických problémů v oblasti mechaniky pružně deformovatelných tuhých těles. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Povinná literatura

[1] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU,
1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7.
[2] SERVÍT, R.–DOLEŽALOVÁ, E.–CRHA, M.: Teorie pružnosti a plasticity I. Praha: SNTL, 1981. 456 s.
[3] SERVÍT, R.-DRAHOŇOVSKÝ, Z.-ŠEJNOHA, J.-KUFNER, V.: Teorie pružnosti a plasticity II. Praha: SNTL, 1984. 424 s.

Doporučená literatura

[1] KAISER, J.-SLOŽKA, V.-DICKÝ, J.-JURASOV, V.: Pružnosť a plasticita.
Bratislava: Alfa,1990. 584s. ISBN 80-05-00579-2.
[2] NĚMEC, J.-DVOŘÁK, J.-HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojírenství.
Praha : SNTL 1989. 600 s. ISBN 80-03-00193-5.


Kód330-0501
ZkratkaTP
Název českyTeorie pružnosti
Název anglickyTheory of Elasticity
Garantdoc. Ing. Leo Václavek, CSc.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina