Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

MKP a MHP

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Povinná literatura

[1] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU,
1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7
[2] LENERT,J. Úvod do metody konečných prvků. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1999.
110 s. ISBN 80-7078-686-8
[3] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 1. Praha : Vydavatelství
ČVUT, 1992. 310 s. ISBN 80-01-00855-X.
[4] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 2. Praha : Vydavatelství
ČVUT, 1992. 261 s. ISBN 80-01-00901-7.

Doporučená literatura

[1] BEER,G.-WATSON,J.O. Introduction to Finite and Boundary Element Methods
for Enginners. John Wiley  Sons, 1992509p.ISBN 0 471 92813 5


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0502
Zkratka MKP
Název předmětu česky MKP a MHP
Název předmětu anglicky FEM and BEM
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.