Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

MKP I

Cíle předmětu

Naučit studenty základní postupy při řešení technických problémů z hlediska mechaniky kontinua. Zajistit pochopení probírané látky. Naučit studenty aplikovat získané teoretické poznatky v praxi.

Povinná literatura

[1] LENERT,J. Základy matematické teorie pružnosti. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU,
1997. 96 s. ISBN 80-7078-437-7
[2] LENERT,J. Úvod do metody konečných prvků. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU, 1999.
110 s. ISBN 80-7078-686-8
[3] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 1. Praha : Vydavatelství
ČVUT, 1992. 310 s. ISBN 80-01-00855-X.
[4] BITTNAR,Z.-ŠEJNOHA,J. Numerické metody mechaniky 2. Praha : Vydavatelství
ČVUT, 1992. 261 s. ISBN 80-01-00901-7.

Doporučená literatura

[1] BEER,G.-WATSON,J.O.: Introduction to Finite and Boundary Element Methods for Engineers, John Wiley & Sons,1992
[2] BROWN,D.K.: An Introduction to the Finite Element Method using BASIC Programs, Surrey University Press, Blackie & Son Ltd, 1990, 2nd ed.


Kód330-0505
ZkratkaMKP I
Název českyMKP I
Název anglickyFEM I
Garantdoc. Ing. Martin Fusek, Ph.D.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina