Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Experimentální pružnost

Cíle předmětu

Seznámit studenty oboru Aplikovaná mechanika s různými experimentálními metodami určenými k analýze deformačního (napěťového) chování materiálů, které je vyvolané v součástech vnějším zatížením nebo zbytkovým napětím od technologických procesů výroby atd. Studenti se seznámí s aplikací vybraných metod na konkrétních příkladech.

Povinná literatura

[1] Janíček, P.: Technický experiment. VÚT Brno 1989.
[2] Macura, P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě. VŠB-TU Ostrava
2001, ISBN 80-7078-934-4.
[3] Macura, P.: Sbírka úloh z experimentální pružnosti. VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1823-8.
[4] Trebuňa, F.,Šimčák, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9.
[5] Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody. ČSAV
Praha 1959.
[6] Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, ZU Plzeň, Plzeň, 2004.

Doporučená literatura

[1] Janíček, P.: Technický experiment. VÚT Brno 1989.
[2] Macura, P.: Experimentální metody v pružnosti a plasticitě. VŠB-TU Ostrava
2001, ISBN 80-7078-934-4.
[3] Macura, P.: Sbírka úloh z experimentální pružnosti. VŠB-TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1823-8.
[4] Trebuňa, F.,Šimčák, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9.
[5] Milbauer,M.,Perla,M.: Fotoelasticimetrické přístroje a měřící metody. ČSAV
Praha 1959.
[6] Klement, J., Plánička, F., Vlk, M.: Modelová podobnost, elektrická odporová tenzometrie, experimentální určování zbytkových napětí, vyhodnocení experimentálně získaných dat, ZU Plzeň, Plzeň, 2004.


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0507
Zkratka EP
Název předmětu česky Experimentální pružnost
Název předmětu anglicky Experimental Stress Analysis
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu doc. Ing. František Fojtík, Ph.D.