Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

MKP II

Cíle předmětu

Charakterizovat princip odvození matic hmotnosti prvků v deformační variantě MKP.
Identifikovat význam výpočtu vlastních frekvencí a klasifikovat rozdíly pro Bernoulliho a Timošenkovu teorii u nosníkových prvků.
Definovat metody výpočtu vlastních frekvencí a tvarů netlumeného kmitání.
Konstruovat metodu redukce pro jednoduchou úlohu vlastních frekvencí.
Řešit pohybovou maticovou rovnici metodou rozvoje do vlastních tvarů kmitání.
Klasifikovat metody řešení pohybových rovnic pomocí jejich integrace, rozdíly explicitních a implicitních metod.
Objasnit princip řešení nelineárních úloh statiky.
Klasifikovat podstatu a typy nelinearit

Povinná literatura

Cook R. D., MaFElkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS OF
FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002, p. 719,
ISBN 0-471-35605-0
Examples for ANSYS solutions: http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/
REDDY, J.N., An Introduction Nonlinear Finite Element Analysis, Oxford
University Press, 2004, p. 463, ISBN 0-19-852529-X
BHATTI, M. A., Fundamental Finite Element Analysis and Applications: with
Mathematica and Matlab Computations, Wiley, 2005, p.590, ISBN 0-471-64808-6
HORYL, P. FEM Finite Element Method Introduction,2014,https://www.fs.vsb.cz/330/cs/MKP-II/

Doporučená literatura

BHATTI,M.A., Advanced Topics in Finite Element Analysis of Structures: with
Mathematica and Matlab Computations, Wiley, 2006, p.590, ISBN-13 978-0-471-
64807-9


Jazyk výuky čeština, angličtina
Kód 330-0512
Zkratka MKPII
Název předmětu česky MKP II
Název předmětu anglicky FEM II
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant předmětu prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.