Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Statika a dynamika ocelových konstrukcí II

Cíle předmětu

Charakterizovat princip diskretizace řešených oblastí v deformační variantě MKP.
Identifikovat význam funkce tvaru při aproximaci posunutí.
Definovat tvorbu matic tuhosti jednoho prvku.
Konstruovat výslednou matici tuhosti celé řešené struktury z matic tuhosti jednotlivých prvků, totéž pro vektor zatížení.
Řešit maticovou rovnici pro výpočet vlastních frekvencí a tvarů netlumeného kmitání.
Objasnit princip řešení nelineárních úloh statiky.
Klasifikovat důvody nelinearit.
Vypočítat jednoduchou úlohu lineární ztráty stability tvaru u nosníkové úlohy.

Povinná literatura

1. HORYL, P. Inženýrské základy MKP. Pomocné texty. Ostrava 2000. 30 s.
2. KUFNER, KUKLÍK. Stavební mechanika 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 2000
3. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10. Skripta ČVUT, fakulta stavební. 1998.
290 s.ISBN 80-01-01777-X
4. APETAUER, M., STEJSKAL, V. a BANĚČEK, J. Výpočtové metody ve stavbě
motorových vozidel.Skripta ČVUT, fakulta strojní. 1989.145 s.
5. BITTNAR, Z. a ŘEŘICHA, P. Metoda konečných prvků v dynamice konstrukcí.
Praha, SNTL 1981. 257 s.
6. STUDNIČKA, J. Ocelové konstrukce 10 Normy. Skripta ČVUT, fakulta stavební.
1999. 103 s.ISBN 80-01-01917-9
7. Cook R. D., Malkus D.S., Plesha M.E., Witt R.J. CONCEPTS AND APPLICATIONS
OF FINITE ELEMENT ANALYSIS. 4th edition. J. Wiley & Sons, Inc. NY, 2002,
p. 719, ISBN 0-471-35605-0

Doporučená literatura

http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/ řešení a postupy řešení
vzorových příkladů v programovém prostředí ANSYS


Kód330-0516
ZkratkaSTDOK
Název českyStatika a dynamika ocelových konstrukcí II
Název anglickyStatics and Dynamics of Steel Constructions II
Garantprof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Garantující katedraKatedra aplikované mechaniky
Jazyk výukyčeština, angličtina